EL RACÓ DELS SERVEIS

Actualment el nostre centre disposa de:

  • 1 Pedagoga
  • 2 Logopedes
  • 1 Fisioterapeuta
  • 1 Psicòloga

Aquests professionals formen l’equip de serveis multidisciplinaris de l’escola i actuen en:

  • Coordinació amb els mestres i altres serveis externs (logopedes, fisioterapeutes, psicopedagogs, psicòlegs, serveis mèdics etc.)
  • Participació amb direcció i tutors en l’elaboració de plans d’intervenció per als alumnes.

Atenen a alumnes d’edats compreses entre 3 i 21 anys de forma individual i/o en petit grup.

Els alumnes que s’incorporen per primera vegada a la nostra escola venen derivats per l’EAP de Sant Vicenç dels Horts. Una vegada la direcció del centre té el dictamen i tota la informació de l’alumne, se li traspassa a la pedagoga.

La pedagoga realitza una exploració global establint els diferents nivells curriculars de l’alumne i, si ho creu necessari el deriva al servei corresponent perquè sigui valorat.

Si és així, cada servei realitza una exploració més específica on es determina si l’alumne requereix realitzar algun tipus de tractament o reeducació.

Una vegada realitzats aquests passos s’estableix una reunió entre el servei i el tutor d’aula de l’alumne on s’expliquen els resultats de les diferents exploracions i els objectius de la reeducació o el tractament.

 

fisio   LOGOPEDIA   pedagogia   PSICOLOGIA