FISIOTERÀPIA

pictograma fisioteràpiaEl fisioterapeuta de l’escola és el professional responsable de realitzar els tractaments d’aquest servei dintre de la jornada escolar.

Una vegada realitzades les exploracions i valoracions pertinents s’avalua si l’alumne necessita tractament de fisioteràpia.

El tractament i les pautes d’actuació són individuals per a cada alumne i estan creades a partir de les valoracions extretes de les diferents exploracions i observacions.

Àmbit d’actuació:

  • En estreta relació i col·laboració amb el monitoratge de piscina pautant els diferents exercicis i adaptant-los a les diferents característiques de cada alumne.
  • Participant en les sessions d’estimulació somàtica i massatge que es duen a terme a l’escola amb diferents grups d’alumnes.
  • En contacte amb els serveis de neurologia, pediatria i traumatologia que atén a l’alumnat.
  • Organitzant les pautes de medicacions dels alumnes que en prenen dintre de l’escola.

Objectius de la fisioteràpia:

  • Afavorir el desenvolupament psicomotriu global.
  • Evitar i/o reduir retraccions i deformitats, mobilitzant i millorant el control postural i adaptant l’entorn.
  • Donar funcionalitat al moviment voluntari existent per aconseguir el màxim grau d’autonomia i practicar estratègies per a realitzar activitats de la vida diària.
  • Assessorar i orientar als pares, respecte a l’adquisició de materials, cadires i ajudes tècniques, segons les necessitats de cada alumne.
  • Actuar coordinadament amb tots els professionals relacionats amb l’alumne i amb la família.
  • Aplicar els coneixements de l’aula multisensorial a la fisioteràpia.

La feina del fisioterapeuta a l’escola inclou, entre d’altres,  la reeducació motriu i de la marxa, el control postural, teràpia manual, el treball de la coordinació i l’equilibri, l’adaptació de l’entorn, etc.