PEDAGOGIA

pictograma pedagogia

La pedagoga de l’escola és la professional responsable de realitzar els tractaments d’aquest servei dintre de la jornada escolar.

  • Fent tractaments amb els alumnes: reeducacions pedagògiques individuals i/o en petit grup.
  • Donant orientacions a tutors a nivell de recursos didàctics, metodològics i d’avaluació (aspectes curriculars).
  • Assessorant a mestres en aspectes pedagògics.
  • Participant elaborant documents propis de l’àmbit escolar.
  • Realitzant coordinacions i treball conjunt amb l’EAP de la zona.
  • Totes aquelles funcions que l’equip directiu i la mateixa pedagoga creguin que són necessàries per el bon funcionament de l’escola.

 

 Objectius de la Pedagogia

  • Rebre i realitzar l’exploració pedagògica dels alumnes de nova matricula.
  • Recollir tota la informació de l’alumnat que pugui ser útil per a la presa de decisions.
  • Informar als professionals de l’escola dels resultats i dades rellevants dels alumnes nous.