PSICOLOGIA

pictograma psicologiaLa psicòloga de l’escola és la professional responsable de realitzar els tractaments d’aquest servei dintre de la jornada escolar.

Àmbits d’actuació:

General:

  • Dinàmica a l’aula on es treballa memòria, emocions….
  • Assessorament tutor i/o seguiment d’alguns alumnes.

Alumnes:

  • S’atén a les diferents necessitats que es detecten en els alumnes.
  • Es fa assessorament d’alguns alumnes i psicoteràpia amb aquells que ho necessitin.

Famílies:

  • Orientació i supervisió dels casos atesos i de les famílies que ho precisin.

Mestres:

  • Assessorament i pautes d’intervenció si fos necessari.