MULTISENSORIAL

Una aula d’estimulació multisensorial és un espai habilitat perquè els alumnes amb algun tipus de diversitat funcional puguin interactuar amb el medi a través de l’estimulació dels seus sentits.

La tecnologia actual ens ofereix més oportunitats per veure, sentir, tocar, entendre i crear. L’espai es distribueix en diferents racons on es potencien els diferents tipus d’estimulació: visual, tàctil, auditiva, corporal, vibratòria, etc. Així mateix, aquest espai es dissenya per tal d’ajudar a créixer, desenvolupar capacitats i permetre l’obertura dels infants al món de les sensacions i emocions. La finalitat d’aquest espai multisensorial és oferir estímuls controlats que permetin percebre diferents sensacions que ajudin a adquirir l’aprenentatge.

29102015-IMG_5160-Panoramica multisensorial