VESTIBULAR

Una aula d’estimulació vestibular és un espai habilitat on els alumnes treballen el sistema vestibular, que és el sentit amb el qual s’ajuda als alumnes a regular el sentit del moviment i de l’equilibri. Aquest sentit també està molt associat amb els sistemes propioceptiu i visual.

L’espai es pot preparar per tal de potenciar i treballar l’equilibri, el to i control muscular i l’orientació espacial. Els estímuls més específics que es treballen són l’acceleració lineal i l’angular.

La finalitat d’aquest espai és possibilitar la millora en les reaccions posturals, l’equilibri i la marxa; alhora que també es millora la capacitat d’atenció i el grau de comunicació dels alumnes.

29102015-panoràmica vestibular